Tilmeld dig vores nyhedsbrev »LOGIK & NYT.« og få det seneste om byggeri, bæredygtighed og social ansvarlighed.

* påkrævet

Vindmølleforsøg lagt på is

Trods afslutningen af forsøgene med byvindmøller, får vi fortsat mange henvendelser. Artiklen herunder, der oprindeligt er bragt i Vedvarende Energi & Miljø, bliver den aktuelle situation forklaret. Tak til bladet for at vi må gengive artiklen.

Bye, bye til byvindmøller

Det foreløbige dødsstød for byvindmøllerne er foretaget med afprøvningen af Venco Twister på Risø.

Af Hans Pederesen

»Her stopper legen. Vi kan ikke mere.« Balder Johansen fra byggefirmaet LOGIK & CO. har kæmpet i en årrække for »bygningsintegreret vindenergi,« som han kalder det. I daglig tale byvindmøller. Det er al ære værd, at Balder og co. har satset både tid og penge på en nøje udvalgt type byvindmølle, men firmaet må nu pille dem ned igen og rejse erstatningssag mod producenten.

Fra Ryesgade til Risø

Det begyndte ellers så godt. Ideen var at introducere en mølle, som kunne forsyne en lejlighed med den nødvendige elektricitet til to personer. LOGIK & CO. screenede markedet. I en hollandsk undersøgelse blev en lang række byvindmøller undersøgt. De blev alle dumpet. Men en tysk mølle på 1 kW, Venco Twister, så så lovende ud, at man i første omgang rejste en mølle på firmaets adresse Ryesgade 23 i København. Det fungerede som et vartegn og blev så efterspurgt, at firmaet udvidede forsøgene med byvindmøllerne til i alt otte møller på hustagene i København og to i Jylland. LOGIK & CO. ejer stadig alle møllerne.

For at få dokumentation for møllernes ydeevne, placeret på hustagene, søgte LOGIK & CO. om støtte til et måleprogram gennem EUDP. Det blev desværre ikke bevilliget. Til gengæld blev der i oktober 2010 rejst en mølle på Energistyrelsens prøvestation på DTU, Risø. Her har seniorforsker Peggy Friis nu afsluttet kontrollen af de oplysninger, som producenten har oplyst i forbindelse med introduktionen af byvindmøllen Venco Twister. Resultatet er mildt sagt nedslående. Effekten er 40% ringere end lovet af producenten. Møllen kan på årsplan levere cirka af halvdelen af en lille husstands elforbrug. Kort sagt: Den kan ikke trække en brødrister…

Vind uden effekt

Det kan for mange mennesker være vanskeligt at bedømme en grafisk fremstilling, men kurven over den målte ydelse for den tyske vindmølle Venco Twister er ikke så vanskelig (se fig.1). Den vandrette akse angiver vindhastigheden målt i sekundmeter. Den lodrette akse ydelsen (effekten). Den sorte kurve angiver den effekt, som producenten har lovet. Den grønne kurve angiver den ydelse, der er blevet målt af måleafdelingen på DTU, Risø. Bemærk at med vindhastigheder højere end 15 sekundmeter er der i praksis ikke målt nogen effekt. Der er så sandelig målt vind (se fig.2), men der er praktisk taget ingen produktion. Sagt med andre ord: Producenten af vindmøllen har et forklaringsproblem for produktionen af energi ved vindhastigheder højere end 15 m/s.

LOGIK & CO. - Risø test af vindmølle, graf 1 LOGIK & CO. - Risø test af vindmølle, graf 2

På åbent land og i by

Møller på under 1 m2 i bestrøget areal skal ikke godkendes, de skal blot anmeldes. Det skyldes at de normalt anvendes uden for lands lov og ret. »De kan fx drive et elhegn,« siger Peggy Friis.

Venco Twister har et større bestrøget areal end 1 m2, men der er ikke foretaget egentlige videnskabelige målinger af Venco Twister opstillet under realistiske forhold altså på taget af et hus inde i byen. Og det er umiddelbart heller ikke umagen værd al den stund, at ydelsen er så ringe på afprøvningsstedet på fri land på Risø.

Det er i øvrigt en avanceret manøvre at måle vind i byen. Turbulens omkring hushjørner får vinden til at variere enormt.

Negativt symbol

Tilbage står alene symbolværdien ved at have et synligt vartegn på, at man kerer sig om energiforsyningen. Men med Venco Twister et negativt symbol, hvorfor hverken LOGIK & CO. eller Peggy Friis vil understøtte det. LOGIK & CO. vil ikke sælge møllen og Peggy Friis foreslår, at man meget hellere skal slukke for lyset eller computeren, hvis man for alvor vil gøre noget ved energiproblemerne.

Dødsstødet?

Det skulle man så tro, var det endelige dødsstød til byvindmøllerne. Det er rigtig nok også dødsstødet for Venco Twister og en lang række af de vindmølletyper, der hidtil har mærket døgnets variable vind i byerne. Men det kan ikke udelukkes, at der sidenhen udvikles mindre møller, der kan indpasses i bylandskabet og bidrage til elektricitetsforsyningen.

Som Balder Johansen fra LOGIK & CO. på trods af modgangen udtrykker det: »Al vind er medvind.«


Vindmølleforsøg lagt på is

Trods afslutningen af forsøgene med byvindmøller, får vi fortsat mange henvendelser. Artiklen herunder, der oprindeligt er bragt i Vedvarende Energi & Miljø, bliver den aktuelle situation forklaret. Tak til bladet for at vi må gengive artiklen.

Bye, bye til byvindmøller

Det foreløbige dødsstød for byvindmøllerne er foretaget med afprøvningen af Venco Twister på Risø.

Af Hans Pederesen

»Her stopper legen. Vi kan ikke mere.« Balder Johansen fra byggefirmaet LOGIK & CO. har kæmpet i en årrække for »bygningsintegreret vindenergi,« som han kalder det. I daglig tale byvindmøller. Det er al ære værd, at Balder og co. har satset både tid og penge på en nøje udvalgt type byvindmølle, men firmaet må nu pille dem ned igen og rejse erstatningssag mod producenten.

Fra Ryesgade til Risø

Det begyndte ellers så godt. Ideen var at introducere en mølle, som kunne forsyne en lejlighed med den nødvendige elektricitet til to personer. LOGIK & CO. screenede markedet. I en hollandsk undersøgelse blev en lang række byvindmøller undersøgt. De blev alle dumpet. Men en tysk mølle på 1 kW, Venco Twister, så så lovende ud, at man i første omgang rejste en mølle på firmaets adresse Ryesgade 23 i København. Det fungerede som et vartegn og blev så efterspurgt, at firmaet udvidede forsøgene med byvindmøllerne til i alt otte møller på hustagene i København og to i Jylland. LOGIK & CO. ejer stadig alle møllerne.

For at få dokumentation for møllernes ydeevne, placeret på hustagene, søgte LOGIK & CO. om støtte til et måleprogram gennem EUDP. Det blev desværre ikke bevilliget. Til gengæld blev der i oktober 2010 rejst en mølle på Energistyrelsens prøvestation på DTU, Risø. Her har seniorforsker Peggy Friis nu afsluttet kontrollen af de oplysninger, som producenten har oplyst i forbindelse med introduktionen af byvindmøllen Venco Twister. Resultatet er mildt sagt nedslående. Effekten er 40% ringere end lovet af producenten. Møllen kan på årsplan levere cirka af halvdelen af en lille husstands elforbrug. Kort sagt: Den kan ikke trække en brødrister…

Vind uden effekt

Det kan for mange mennesker være vanskeligt at bedømme en grafisk fremstilling, men kurven over den målte ydelse for den tyske vindmølle Venco Twister er ikke så vanskelig (se fig.1). Den vandrette akse angiver vindhastigheden målt i sekundmeter. Den lodrette akse ydelsen (effekten). Den sorte kurve angiver den effekt, som producenten har lovet. Den grønne kurve angiver den ydelse, der er blevet målt af måleafdelingen på DTU, Risø. Bemærk at med vindhastigheder højere end 15 sekundmeter er der i praksis ikke målt nogen effekt. Der er så sandelig målt vind (se fig.2), men der er praktisk taget ingen produktion. Sagt med andre ord: Producenten af vindmøllen har et forklaringsproblem for produktionen af energi ved vindhastigheder højere end 15 m/s.

LOGIK & CO. - Risø test af vindmølle, graf 1 LOGIK & CO. - Risø test af vindmølle, graf 2

På åbent land og i by

Møller på under 1 m2 i bestrøget areal skal ikke godkendes, de skal blot anmeldes. Det skyldes at de normalt anvendes uden for lands lov og ret. »De kan fx drive et elhegn,« siger Peggy Friis.

Venco Twister har et større bestrøget areal end 1 m2, men der er ikke foretaget egentlige videnskabelige målinger af Venco Twister opstillet under realistiske forhold altså på taget af et hus inde i byen. Og det er umiddelbart heller ikke umagen værd al den stund, at ydelsen er så ringe på afprøvningsstedet på fri land på Risø.

Det er i øvrigt en avanceret manøvre at måle vind i byen. Turbulens omkring hushjørner får vinden til at variere enormt.

Negativt symbol

Tilbage står alene symbolværdien ved at have et synligt vartegn på, at man kerer sig om energiforsyningen. Men med Venco Twister et negativt symbol, hvorfor hverken LOGIK & CO. eller Peggy Friis vil understøtte det. LOGIK & CO. vil ikke sælge møllen og Peggy Friis foreslår, at man meget hellere skal slukke for lyset eller computeren, hvis man for alvor vil gøre noget ved energiproblemerne.

Dødsstødet?

Det skulle man så tro, var det endelige dødsstød til byvindmøllerne. Det er rigtig nok også dødsstødet for Venco Twister og en lang række af de vindmølletyper, der hidtil har mærket døgnets variable vind i byerne. Men det kan ikke udelukkes, at der sidenhen udvikles mindre møller, der kan indpasses i bylandskabet og bidrage til elektricitetsforsyningen.

Som Balder Johansen fra LOGIK & CO. på trods af modgangen udtrykker det: »Al vind er medvind.«