Energiforbrug og isolering

Vi har altid arbejdet med en energiforbrug, ud fra et bæredygtighedsperspektiv. Vi har i over 20 år arbejdet med naturlig ventilation og naturmaterialer som isolering når vi bygger og renoverer.  Vi har lang erfaring med at efterisolere tage, facader og indvendige og udvendige gavle på huse og etageejendomme. 

 

Facade Renovering

Vi har stor erfaring med at renovere facaderne i København. Vi arbejder både på de smukke fredede ejendomme og byens mange boligkarreer. Vi har optimeret bygningernes visuelle og bevaringsmæssige udtryk, og sikret bygningernes holdbarhed. Vi arbejder med kalkpuds og juramørtel, indfarvede mørtler, silikatmaling og andre bæredygtige og naturlige materialer.

 

Tag Renovering

Vi renoverer og udskifter alle typer tag. Vi har erfaring med skifer, stål, tegl, eternit, tagpap og grønne sedum tage. Vi forsøger så vidt muligt at genbruge og genanvende konstruktionerne for at minimerer ressourceforbruget og transporttiden. Vi bygger helst i træ men har også erfaring med murede- og stålkonstruktioner, og kan lave special løsninger efter behov.

 

Tag Lejligheder

Vi bor i byen og vil rigtigt gerne udnytte byens bygninger bedst muligt, og undgå at belaste klimaet mest muligt, fremfor at bygge nyt. Vi har omdannet tørrelofter og loftsrum til lejligheder og bygget til kip over hanespær og installeret hems, for at udnytte arealet til det fulde potentiale. Ikke nok med at det udvider ejendommes bolig areal og giver en bedre oplevelse af rummet, så vil en taglejlighed typisk forbedre indeklimaet og reducere bygningens energiforbrug gennem bedre isolering.

 

Tag Terrasser

Vi vil rigtigt gerne udnytte byens bygninger bedst muligt. Vi mener at alle os der bor i byen har brug for fælles udearealer. Når vi renoverer tag vil vi altid afsøge muligheden for at beboerne kan få etableret tag terrasser og andre fællesarealer. Vi har stor erfaring med at bygge arealer som udnytter tagets konstruktioner bedst muligt, dækker flest mulige behov og åbner op for at det kan benyttes hele året. Vi bygger helst i træ og stål og supplere det visuelle udtryk med grønne sedum tage.

 

Vinduer og Døre – Renovering og Restaurering

Vores snedkere har stor erfaring med at renoverer og restaurere vinduer og døre. Vi sætter pris på godt håndværk og vil så vidt muligt langt hellere genanvende og revitalisere de oprindelige vinduer og døre, fremfor at indsætte yt. Gamle vinduer og døre er ofte produceret i træ af bedre kvalitet end dem vi producerer i dag, og holdbarheden kan forlænges gennem korrekt håndtering og behandling af træet. Vi har stor erfaring med restaurering af vinduer, døre, porte mm. i fredede bygninger, med respekt for det oprindelige håndværk og historiske udtryk.

 

Vinduer og Døre – Udskiftning

Vi har udskiftet vinduer og døre på alle slags ejendomme og alle steder på bygningerne. Vi arbejder med kvalitetsprodukter og stabile leverandører. Vi tilpasser alle udskiftninger til bygningens udtryk og kundens behov, og prioriterer bæredygtige metoder og materialer. Vi vægter trævinduer, anvender værk som bagstopisolering og kalkmørtel i fugen, for at fremme husets evne til at ånde. 

 

Gulv Renovering

Vi har renoveret alle typer gulve over hele byen. De fleste oprindelige gulve kan ofte revitaliseres og kan fremstå med den dybde og kvalitet som da de blev lagt da ejendommen blev bygget. Vi vil altid forsøge at reparere og renovere et gulv og den underliggende konstruktion, fremfor at skifte det ud. Vi har et lager af gamle brædder og planker vi bruger hvis der er behov for at skifte enkelte dele af at ældre gulv. På den måde fremstår gulvet med et ensartet udtryk og bevare sin historiske karakter. Vi sliber gulvet og behandler det med olie eller lak, for at forlænge dets holdbarhed. Vi bruger kun bæredygtige materialer.

 

Gulv Udskiftning

Vi udskifter gerne gulve hvis de er ødelagte pga. slid, brand, vand, råd eller svamp mm. Vi bygger helst i træ, og vi bruger gode leverandører og anvender certificeret træ og kvalitetsgulve, Vi kan også lave gulve i beton, linoleum, kork, vinyl mm. alt efter opgavens karakter og kundens behov.

 

Ny Byg i Træ

Vi bygger gerne nye bygninger og helst i træ. Husene vi helst bygger, er åndbare og naturligt ventileret. Vi anvender bæredygtige og naturlige materialer fra inderst til yderst. – fra facaden, til isolering og indvendig beklædning. Vi kan bygge i moduler og lave mere individualiserede løsninger og konstruktioner, alt efter kundes behov og visioner. Vi sætter pris på spændende arkitektur og design og finder det udfordrende at bruge nye materialer og metoder, der kan udvikle det bæredygtige byggeri for fremtiden. 

 

Sauna

Badehuse og saunaer er blevet populære i København. Vi har erfaring med at renovere og nybygge begge typer bygninger, selvfølgelig med bæredygtige materialer og metoder. Badehuse og saunaer er ofte arkitektonisk elegante men specifikt anvendelsesorienterede bygninger hvor funktion, beliggenhed og formgivning stiller krav om faglig kvalitet, materialemæssig indsigt og godt håndværk, når de projekteres og bygges. 

 

Interiører og aptering

Vi har et stort kendskab i at bygge interiør og apterere forretningslokaler i København. Vi har erfaring med restauranter, butikker og kontorer. Vi ved hvordan funktion og æstetik kan forenes sådan at kundens og brugeres oplevelse af lokalet og indeklimaet optimeres i forhold til de givne forhold og muligheder i bygningsmiljøet.

 

Lydstudie

Vi har erfaring med at bygge lydstudier, der lever op til professionelle standarder for lydisolering og vibrationsreducering. Lydstudier stiller specielle krav til materiale kendskab og byggemetoder, der sikrer at de enkelte rum optimeres til deres specifikke funktion, og ikke kan påvirke hinanden lydmæssigt.  

 

Beboer Håndtering

Vi ved at de fleste byggerier i København, ikke kun involvere projektejeren, arkitekten, rådgiveren, entreprenøren og muligvis brugerne, men i lige så høj grad påvirker naboer, forretninger og beboere i gaden hvor byggeriet foregår, og byggemateriel og skurvogne står. Vi stræber os på at kommunikere tydeligt, korrekt og i god tid, når vi igangsætter byggeri og informere som byggeriet udvikler sig. Vi gør os store anstrengelser for at tage hensyn til beboerne i forhold til tidsplan og omfang af påvirkning af det nære miljø. Vi har altid udvalgte håndværkere på pladserne som beboere kan rette henvendelse til, hvis de har spørgsmål.

 

Energiforbrug og isolering

Vi har altid arbejdet med en energiforbrug, ud fra et bæredygtighedsperspektiv. Vi har i over 20 år arbejdet med naturlig ventilation og naturmaterialer som isolering når vi bygger og renoverer.  Vi har lang erfaring med at efterisolere tage, facader og indvendige og udvendige gavle på huse og etageejendomme. 

 

Facade Renovering

Vi har stor erfaring med at renovere facaderne i København. Vi arbejder både på de smukke fredede ejendomme og byens mange boligkarreer. Vi har optimeret bygningernes visuelle og bevaringsmæssige udtryk, og sikret bygningernes holdbarhed. Vi arbejder med kalkpuds og juramørtel, indfarvede mørtler, silikatmaling og andre bæredygtige og naturlige materialer.

 

Tag Renovering

Vi renoverer og udskifter alle typer tag. Vi har erfaring med skifer, stål, tegl, eternit, tagpap og grønne sedum tage. Vi forsøger så vidt muligt at genbruge og genanvende konstruktionerne for at minimerer ressourceforbruget og transporttiden. Vi bygger helst i træ men har også erfaring med murede- og stålkonstruktioner, og kan lave special løsninger efter behov.

 

Tag Lejligheder

Vi bor i byen og vil rigtigt gerne udnytte byens bygninger bedst muligt, og undgå at belaste klimaet mest muligt, fremfor at bygge nyt. Vi har omdannet tørrelofter og loftsrum til lejligheder og bygget til kip over hanespær og installeret hems, for at udnytte arealet til det fulde potentiale. Ikke nok med at det udvider ejendommes bolig areal og giver en bedre oplevelse af rummet, så vil en taglejlighed typisk forbedre indeklimaet og reducere bygningens energiforbrug gennem bedre isolering.

 

Tag Terrasser

Vi vil rigtigt gerne udnytte byens bygninger bedst muligt. Vi mener at alle os der bor i byen har brug for fælles udearealer. Når vi renoverer tag vil vi altid afsøge muligheden for at beboerne kan få etableret tag terrasser og andre fællesarealer. Vi har stor erfaring med at bygge arealer som udnytter tagets konstruktioner bedst muligt, dækker flest mulige behov og åbner op for at det kan benyttes hele året. Vi bygger helst i træ og stål og supplere det visuelle udtryk med grønne sedum tage.

 

Vinduer og Døre – Renovering og Restaurering

Vores snedkere har stor erfaring med at renoverer og restaurere vinduer og døre. Vi sætter pris på godt håndværk og vil så vidt muligt langt hellere genanvende og revitalisere de oprindelige vinduer og døre, fremfor at indsætte yt. Gamle vinduer og døre er ofte produceret i træ af bedre kvalitet end dem vi producerer i dag, og holdbarheden kan forlænges gennem korrekt håndtering og behandling af træet. Vi har stor erfaring med restaurering af vinduer, døre, porte mm. i fredede bygninger, med respekt for det oprindelige håndværk og historiske udtryk.

 

Vinduer og Døre – Udskiftning

Vi har udskiftet vinduer og døre på alle slags ejendomme og alle steder på bygningerne. Vi arbejder med kvalitetsprodukter og stabile leverandører. Vi tilpasser alle udskiftninger til bygningens udtryk og kundens behov, og prioriterer bæredygtige metoder og materialer. Vi vægter trævinduer, anvender værk som bagstopisolering og kalkmørtel i fugen, for at fremme husets evne til at ånde. 

 

Gulv Renovering

Vi har renoveret alle typer gulve over hele byen. De fleste oprindelige gulve kan ofte revitaliseres og kan fremstå med den dybde og kvalitet som da de blev lagt da ejendommen blev bygget. Vi vil altid forsøge at reparere og renovere et gulv og den underliggende konstruktion, fremfor at skifte det ud. Vi har et lager af gamle brædder og planker vi bruger hvis der er behov for at skifte enkelte dele af at ældre gulv. På den måde fremstår gulvet med et ensartet udtryk og bevare sin historiske karakter. Vi sliber gulvet og behandler det med olie eller lak, for at forlænge dets holdbarhed. Vi bruger kun bæredygtige materialer.

 

Gulv Udskiftning

Vi udskifter gerne gulve hvis de er ødelagte pga. slid, brand, vand, råd eller svamp mm. Vi bygger helst i træ, og vi bruger gode leverandører og anvender certificeret træ og kvalitetsgulve, Vi kan også lave gulve i beton, linoleum, kork, vinyl mm. alt efter opgavens karakter og kundens behov.

 

Ny Byg i Træ

Vi bygger gerne nye bygninger og helst i træ. Husene vi helst bygger, er åndbare og naturligt ventileret. Vi anvender bæredygtige og naturlige materialer fra inderst til yderst. – fra facaden, til isolering og indvendig beklædning. Vi kan bygge i moduler og lave mere individualiserede løsninger og konstruktioner, alt efter kundes behov og visioner. Vi sætter pris på spændende arkitektur og design og finder det udfordrende at bruge nye materialer og metoder, der kan udvikle det bæredygtige byggeri for fremtiden. 

 

Sauna

Badehuse og saunaer er blevet populære i København. Vi har erfaring med at renovere og nybygge begge typer bygninger, selvfølgelig med bæredygtige materialer og metoder. Badehuse og saunaer er ofte arkitektonisk elegante men specifikt anvendelsesorienterede bygninger hvor funktion, beliggenhed og formgivning stiller krav om faglig kvalitet, materialemæssig indsigt og godt håndværk, når de projekteres og bygges. 

 

Interiører og aptering

Vi har et stort kendskab i at bygge interiør og apterere forretningslokaler i København. Vi har erfaring med restauranter, butikker og kontorer. Vi ved hvordan funktion og æstetik kan forenes sådan at kundens og brugeres oplevelse af lokalet og indeklimaet optimeres i forhold til de givne forhold og muligheder i bygningsmiljøet.

 

Lydstudie

Vi har erfaring med at bygge lydstudier, der lever op til professionelle standarder for lydisolering og vibrationsreducering. Lydstudier stiller specielle krav til materiale kendskab og byggemetoder, der sikrer at de enkelte rum optimeres til deres specifikke funktion, og ikke kan påvirke hinanden lydmæssigt.  

 

Beboer Håndtering

Vi ved at de fleste byggerier i København, ikke kun involvere projektejeren, arkitekten, rådgiveren, entreprenøren og muligvis brugerne, men i lige så høj grad påvirker naboer, forretninger og beboere i gaden hvor byggeriet foregår, og byggemateriel og skurvogne står. Vi stræber os på at kommunikere tydeligt, korrekt og i god tid, når vi igangsætter byggeri og informere som byggeriet udvikler sig. Vi gør os store anstrengelser for at tage hensyn til beboerne i forhold til tidsplan og omfang af påvirkning af det nære miljø. Vi har altid udvalgte håndværkere på pladserne som beboere kan rette henvendelse til, hvis de har spørgsmål.