Logik & Ansvarlighed

Vi har mere end 20 års erfaring med bæredygtigt byggeri. Vi arbejder direkte med det komplette bæredygtighedsbegreb med fokus på det byggede miljø og med et skarpt øje for social ansvarlighed og økonomisk holdbarhed. Vi har været involveret i udvikling og efterprøvning af bæredygtige metoder og materialer i en række byggeri sammen med visionære og fremadskuende idealister og praktikere.

Vi arbejder altid med et bæredygtighedsperspektiv i vores egne byggerier og projekter, og kan rådgive andre i hvordan et projekt kan blive optimeret på ressourceminimering, genanvendelse, genbrug og upscaling af materialer, CO2 indlejring og reduktion af kemiske produkter, både i projektering og under udførslen af byggeriet.

Logik & Ansvarlighed

Vi har mere end 20 års erfaring med bæredygtigt byggeri. Vi arbejder direkte med det komplette bæredygtighedsbegreb med fokus på det byggede miljø og med et skarpt øje for social ansvarlighed og økonomisk holdbarhed. Vi har været involveret i udvikling og efterprøvning af bæredygtige metoder og materialer i en række byggeri sammen med visionære og fremadskuende idealister og praktikere.

Vi arbejder altid med et bæredygtighedsperspektiv i vores egne byggerier og projekter, og kan rådgive andre i hvordan et projekt kan blive optimeret på ressourceminimering, genanvendelse, genbrug og upscaling af materialer, CO2 indlejring og reduktion af kemiske produkter, både i projektering og under udførslen af byggeriet.