LOGIK & CO. er byggefirmaet for boligforeningen, der insisterer på, at arbejdet udføres under ordentlige løn- og arbejdsforhold af kvalifice­rede håndværkere, når ejendom­men skal renoveres og vedligehol­des.

Vi udfører gerne konventionelt byggeri men bestræber os på at introducere bæredygtige løsninger i metoder og materiale valg, der kan højne kvaliteten i bygningen, forbedre indeklimaet og reducere klimaaftrykket.